03.05.2020 - 11.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Steinkjer 2020

Bli med!

94846

Registrerte turer

4257

Registrerte deltakere

22

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 5 - Figgastien 20338
2 7 - Oftenåsen 16260
3 1 - Tørret 12350
4 4 - Bølarein 10014
5 9 - Persgårdshalla 9787

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Tørret 5 m 12350
2 - Skistua 192 m 8161
3 - Kattrompheia 525 m 2336
4 - Bølarein 44 m 10014
5 - Figgastien 13 m 20338
6 - Ulvenvarden 178 m 4785
7 - Oftenåsen 327 m 16260
8 - Midterklumpen 701 m 2379
9 - Persgårdshalla 211 m 9787
10 - Svartberget 426 m 3485
11 - Hoøya 4982